Dr. Kuczy Károly

1922. október 30-án született Bácsborsódon.

A trianoni diktátummal kettészakított családi birtokról 1928-ban költöztek Kalocsára, majd Zasztóra. Az eperföldi elemi iskolából és a belvárosi fiúiskolából a polgári iskolába, majd az érseki tanítóképzőbe ment.

Friss tanítói oklevéllel, hazaszeretettől fűtve jelentkezett önkéntes katonának 1942 őszén. A háború végén kapcsolatba került a Nemzeti Parasztpárt vezetőivel, részt vett a Népi Ifjúsági Szövetség létrehozásában.1946 márciusában megnősült, majd 1951-től Dunaszentbenedeken, Uszódon és Foktőn tanított. 1963-tól nyugdíjazásáig a kalocsai gimnázium tanára volt. Tanítás közben végezte el az ELTE BTK magyar-történelem szakát.

A megyei honismereti mozgalom első elnöke volt, az országos mozgalom koordinátora. Szervezte és vezette a gimnázium honismereti szakkörét. Publikált népnyelvi és helytörténeti témákban. Önálló műveként jelent meg a „Vízi élet, népi hajózás Foktőn” (1970) és „ A Kalocsa környéki földrajzi nevek vizsgálata” (1980).

1976-ban védte meg doktori disszertációját Cum laude fokozattal. Nyugdíjazása után a Kalocsai Érsekség Gazdasági Levéltárának levéltárosa volt.

( Dr. Kuczy Károly 2003. január 6-án elhunyt.)

Megnyert palyazatok
Megszakítás