Polgármesteri Hivatal

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 84 és az Mötv. 85. § alapján – összhangban Foktő Község  Önkormányzata Képviselő-testületének a 140/2014. (XII.9) Kt. számú  határozatában, valamint Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 117/2014.  (XII.9) Kt. számú   határozatában  kinyilvánított szándékával – 2015. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

Az összeolvadást követően az új költségvetési szerv neve:

Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal

Foktő községben önálló kirendeltség működik, mely a korábban kialakított és megszokott ügyfélfogadási rend szerint fogadja ügyfeleit.

Elérhetőség

Szolgáltatói tevékenységek nyilvántartásai

Megnyert palyazatok
Megszakítás