Főnix Foktői Sportegyesület

MLSZ TAO PÁLYÁZAT – 2023.

MLSZ TAO PÁLYÁZAT – 2024.


A Főnix Foktői Sportegyesület 2016-ban alakult.

Az egyesület cél szerinti besorolása: Sporttevékenység

Az egyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.

Az egyesület célja:

A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés és ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.  A sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintett nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt. A Sportegyesület támogatja tagságának és a lakosságnak szabadidő sportját, valamint a diáksportot. Elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai révén a hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez.  A hazai sportélet céljai megvalósítása érdekében – a jogszabályokban meghatározott keretek között – nemzetközi tevékenységet is folytathat.

A sportlétesítmények használata, illetve működtetése a Sportegyesület alaptevékenységének minősül.

A sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a sportegyesület tagja lehet az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségnek.

A fenti célok elérése érdekében a Sportegyesület a következő hét szakosztályt működteti:

 1. Motocross és enduro szakosztály
 2. Quad szakosztály
 3. Íjász szakosztály
 4. Küzdősport szakosztály
 5. Futball szakosztály
 6. Fitnesz szakosztály
 7. szabadidősport szakosztály

A Sportegyesület alapvető feladatai:

 1. a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák és szabadidősport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
 2. tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme,
 3. tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása,
 4. a sporthoz szükséges sportfelszerelés biztosítása,
 5. a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel,
 6. tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös szervezetben ellátása,
 7. sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése,
 8. együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport előmozdítása,
 9. az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása,
 10. információszerzés és közlés a tagok részére,
 11. a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,
 12. kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonlótevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel,
 13. a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek támogatása,
 14. amatőr és szabadidősport versenyek szervezése lebonyolítása,
 15. sportesemények szervezése.

A tagsági jogviszony keletkezése:

Az egyesületbe való be és kilépés önkéntes.

Nyitott tagság elve: Egyesületi tag lehet az (a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet), aki önkéntes belépési szándékát írásban kinyilvánította, az alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, az alapszabály ismeretében az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja és akinek belépési kérelmét az elnökség elfogadja. Az egyesületnek kiskorú – 14 év alatti – személy is tagja lehet.

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében szükséges még, hogy belépési kérelmének elfogadását követően az egyesülettel együttműködési megállapodás kössön.

Minden kedves sportolni vágyót szeretettel vár a Főnix Foktői Sportegyesület.

Megnyert palyazatok
Megszakítás