Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szivárvány Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató 2016.01.01.-én alakult. Fenntartója a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal.

2017.01.01. – tól további szociális szolgáltatások beiktatásával az intézmény neve megváltozott, és Szivárvány Szociális Szolgáltató néven működik tovább.

A családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

/A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik./

Családsegítő feladata:

  1. szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
  2. anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
  3. családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítése,
  4. közösségi programok szervezése, segítése
  5. tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, kábítószer problémával küzdők, egyéb szociálisan rászorult személyek és hozzátartozóik részére nyújtott tanácsadás,
  6. kríziskezelés,
  7. felkérésre együttműködés az EU-s pályázati forrásból megvalósuló természetben biztosítható eseti, illetve rendszeres juttatás célzott, és ellenőrzött elosztásában.
  8. felkérés esetén szociális diagnózis elkészítésében való részvétel,
  9. felkérésre környezettanulmány elkészítése.

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

HÉTFŐ: 07:30:12.00
KEDD: Ügyfélfogadás nincs
SZERDA: 09:00-15:30 /ÜGYELET:15:30-16:30/
CSÜTÖRTÖK:07:30-12:00
PÉNTEK:07:30-11:00

Családsegítő:
Korsósné Szabadi Petronella Általános Szociális Munkás

Helyettesítés:
Bertáné Kocsis Anita intézményvezető, családsegítő – Fajsz
Farkas Marianna – Családsegítő –Fajsz

KRÍZIS HELYZET VAGY SÜRGŐS TEREPMUNKA ESETÉN AZ ÜGYFÉLFOGADÁSRENDJE TOLÓDHAT.

Köszönjük a megértést!

Elérhetőség