Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Szivárvány Szociális Szolgáltató Foktői Kirendeltsége 2016.01.01-én alakult. Fenntartója a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal.

A foktői telephelynek az egészségház ad otthont a Foktő, Kossuth u 3. szám alatt.

Családgondozó: Korsósné Szabadi Petronella

A szolgálat célja: preventív szolgáltatások biztosítása a gyerek testi, értelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésnek elősegítse, veszélyeztetettségük megelőzése érdekében, a család anyagi helyzetének javítása, szülő munkába állásának segítése. Családi konfliktus megoldásában segítségnyújtás.

Feladata:
– családi konfliktust, segítő beszélgetéssel és tanácsadással megoldani.
– szülőt tájékoztatni a lehetőségeiről, jogaikról, kötelességeikről, szociális ellátásokról.
– segítségnyújtás ügyintézéshez, támogatásokhoz, az ellátásokhoz való hozzájutás érdekében.
– egyéb szolgáltatás nyújtása (telefonhasználat, fénymásolási lehetőség, Internet használat biztosítása, természetbeni juttatás adományozással.
– szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok hatásainak enyhítését célozzák meg.

Felelősök:
Szociális ügyintézés: Teichterné Husvéth Henriette / Foktő Polgármesteri Hivatal
Szűrések, higiénés tanácsadás: Vajda Istvánné / Foktői Védőnő
Tanácsadás, ügyintézés, családlátogatás, szabadidős programok, egyéb szolgáltatások: Korsósné Szabadi Petronella Gyermekjóléti munkatárs családgondozó

Elérhetőség