Foktő Község Jövőjéért Közalapítvány

FIGYELEM!

Adója 1%-át felajánlhatja FOKTŐ KÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNYNAK!

Adószám: 18354603-1-03

Alapítvány tevő: Foktő Község Képviselő-testülete
Az alapítvány székhelye: Foktő Kossuth u. 2.
Működési terület: Foktő

Az alapítvány közérdekű célja:

Foktő Községben élő fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, cselekvési lehetőségeik feltételeinek bővítése.

Az alapítvány közreműködik : a fiatal korosztályok szabadidő eltöltésének jobb feltételei létrehozásában. az alapellátáson túli fejlesztések anyagi feltételeinek megteremtésében, a színvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében. az esélyegyenlőség biztosítására minden tanuló részére, hogy tényleges képességeik kibontakozhassanak – az iskolai tanulmányok alatt – lehetőségeik nyújtásában és felkutatásában. Tovább tanulási támogatás (ipari, közép, főiskola és egyetemi tanulmányok alatt) juttatásban.

 Az Alapítvány feladatai:

Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el: az egészséges életmód, a sportolás lehetőségeinek biztosítása, anyagi fedezet nyújtása a tehetséges tanulók iskolai és iskolán kívüli képzéséhez, valamint az ezekhez kapcsolódó programokhoz, tanulmányi versenyekhez. Nyelvvizsga költségeinek kifizetése a sikeres komplex nyelvvizsga esetén, állandó foktői lakcímmel rendelkező, életvitelszerűen itt is élő tanulók számra. Kollégiumi , iskolai finanszírozása, támogatása.

Megnyert palyazatok
Megszakítás