Bizottság

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottsága feladatkörében – előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A bizottság elnöke képviseli a bizottságot.

A bizottság elnökének feladatai különösen:

  • tervezi és szervezi a bizottság tevékenységét,
  • gondoskodik a bizottság határozatainak, javaslatainak megfelelő továbbításáról,
  • beszámol a képviselő-testületnek a bizottság működéséről,
  • együttműködik a polgármesterrel és más bizottságok elnökeivel,
  • állást foglal a bizottság nevében a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben.

 

A bizottság tagjai:

  • Krausz László elnök
  • Beer Ferenc tag
  • Hollerné Leitner Mária tag
  • Mészáros Béla külsős bizottsági tag

teszt apró

Megnyert palyazatok
Megszakítás