Bizottság

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottsága feladatkörében – előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi döntések végrehajtását. A bizottság elnöke képviseli a Bizottságot.

A Bizottság elnökének feladatai különösen:

  • tervezi és szervezi a Bizottság tevékenységét,
  • gondoskodik a Bizottság határozatainak, javaslatainak megfelelő továbbításáról,-
  • beszámol a Képviselő-testületnek a Bizottság működéséről,
  • együttműködik a polgármesterrel és más bizottságok elnökeivel,
  • állást foglal a Bizottság nevében a Bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben.

Tagjai:

  • Krausz László elnök
  • László Zoltán tag
  • Beer Ferenc tag
  • Hollerné Leitner Mária külsős bizottsági tag
  • Mészáros Béla külsős bizottsági tag

teszt apró