Híreink

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét, hogy az FM Földügyi Főosztálya elrendelte a 2015. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (földhivatal) hajtja végre. A határszemlén a földhivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1) – (4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

A hivatkozott jogszabályhelyen foglalt előírás arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén. Ezen földrészleteket kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel lehet hasznosítani.

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását vonja maga után (Tfvt. 24. §).

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is.

Az FM Földügyi Főosztálya kéri  a fölhasználókat, hogy jogszabályi kötelezettségeiknek tegyenek eleget.

Budapest, 2015. március 31.

dr. Varga Márk
főosztályvezető

Megnyert palyazatok
Megszakítás