Magyar László Általános Iskola

Honlap-iskola 3
„A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemeinkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az Igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk mindig a csillagok felé, lássuk a mindennapi csodákat!”

-Stevenson-

Mindenki tisztában van azzal, milyen fontos szerepet játszik az ember életében az iskola, hisz az itt átélt élmények egy életre szólnak, egy kis faluban pedig még inkább meghatározó a hatása.

Pedagógiai programunk mottója:
„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

A fenti sorok híven tükrözik, hogy nem az ismeretek közvetítését tartjuk elsődleges feladatunknak, hanem az élményszerző, gyakorlatra épülő készség és képességfejlesztést, s az olyan tudás átadását, mely az életre, önállóságra nevel és arra, hogy tanulóink hogyan tudnak a feléjük áramló információtengerben eligazodni.

Az alsó tagozaton a tanítók négy éven keresztül nevelik-oktatják a gyerekeket. Kis létszámú osztályokkal működünk, mely lehetővé teszi, hogy a tanulók egyéni képességeikhez igazodó ütemben haladjanak, egy-egy diák megismerésére, egyéni fejlesztésére sokkal több idő jut, mint egy magasabb osztálylétszám esetén. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a differenciált és kooperatív tanulási technikák alkalmazására, változatos tanulási módszerek megismertetésére.

Az angol nyelv oktatása első osztályban kezdődik, a számítógéppel pedig negyedik osztályos koruktól ismerkednek a tanulók. A tehetséges tanulókat hetedik és nyolcadik osztályban külön órákon segítjük hozzá ahhoz, hogy nyolcadik osztály végére alapfokú nyelvvizsgát tehessenek.

Minden évben a gyerekek és szülők igényeihez igazodva hirdetünk meg szakköröket. Tornászaink több éve sikeresen szerepelnek a különböző versenyeken, rengeteg érmet sikerült már begyűjteniük.

Az igények minél szélesebb körű kielégítése érdekében természetesen külső erő segítségét is szívesen vesszük igénybe, így a dzsúdó és karate tanulására is lehetősége nyílt az érdeklődőknek.

Hétköznapjainkat a délutáni szakkörökön kívül még számos program színesíti. Nemzeti ünnepeinkre színvonalas műsorokkal készülnek az osztályok, melyek községi rendezvényként a Művelődési Házban kerülnek bemutatásra, illetve hagyományos programjaink is itt tekinthetők meg, mint a Mikulás bál, a Karácsony, a Farsangi bál és az Anyák napja.

Legjelentősebb eseményünk a Magyar László Hét, melyet iskolánk névadójának tiszteletére szervezünk meg minden év novemberében. E hét minden napján tanulmányi versenyek keretében mérik össze tudásukat tanulóink a környező iskolák diákjaival.

Gyermeknapon hol Magyarország egy-egy szép tájára kirándulunk el, hol egy közös főzéssel és akadályversennyel tesszük emlékezetessé a gyerekek ünnepét.

A fentieken túl szabadidős programajánlataink között szerepel még színház és mozi látogatás, kiállítások megtekintése, tanulmányi kirándulások.

Fontos számunkra, hogy leendő elsős tanulóinkkal és szüleikkel már tanévkezdés, sőt a beíratás előtt megismerkedjünk, hisz az iskolaválasztás ekkor dől el, alkalmat kell adnunk a szülőknek arra, hogy minden őt érdeklő dologról tájékoztatást kaphassanak.

Ezért először az óvodába szoktunk ellátogatni szülői értekezletet tartva a leendő elsős tanító nénivel és napközis pedagógussal, majd az iskolában Iskolába hívogató napot tartunk. Ezen a délutánon a szülőkkel együtt várjuk a kis diákokat, s amíg a szülők a leendő első osztályos tankönyveket tanulmányozzák, addig a kicsiknek a tanító nénik játékos foglalkozást tartanak.

A tanév hátralévő részében többször tesz látogatást az óvodában a tanító néni, ahol saját környezetükben láthatja a gyermekeket és foglalkozásokat néz meg, melynek tapasztalatait jól hasznosíthatja szeptemberben a beszoktatás időszakában.

Hitünk szerint a személyiségfejlesztés együtt kell, hogy járjon a szociális készségek fejlesztésével, hisz életünk minden területén társas kapcsolatokban élünk. Valljuk, hogy a sikeres élet egyik legfőbb feltétele, és záloga is a jól működő emberi kapcsolatok kialakításának és ápolásának képessége, közösségi programjainkat ezért tartjuk kiemelten fontosnak.

Pedagógusaink: 

 • Balaton Ágnes (történelem, magyar szakos általános iskolai tanár)
 • Balda Beatrix (biológia, technika szakos általános iskolai tanár)
 • Csóti Istvánné (általános iskolai tanító)
 • Farkas Anikó (általános iskolai tanító, közoktatás-vezető)
 • Krecsmarik Nóra (testnevelés szakos általános iskolai tanár)
 • Medve Marianna (általános iskolai tanító)
 • Miholicsné Pálfi Valéria (általános iskolai tanító)
 • Okvátovityné Kapitány Szilvia (általános iskolai tanító)
 • Szalai Ida (Magyar nyelv és irodalom, angol szakos általános iskolai tanár)
 • Szalai István (műszaki tanár, napközis nevelő)
 • Szalayné Katona Gyöngyi (matematika, földrajz szakos általános iskolai tanár)
 • Varga Andrea (általános iskolai tanító)

Beiskolázási adatok

 

Tanév Első osztályba beiratkozó
gyermekek száma
2008/09.

7 fő

2009/10.

9 fő

2010/11.

9 fő

2011/12.

8 fő

2012/13.

9 fő

2013/14.

13 fő

2014/15.

9 fő

Iskolánk tanulói létszámának alakulása az elmúlt években

évfolyam 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Ö
2009/10. 10 8 14 12 8 13 14 15 94
2010/11. 11 11 8 14 12 8 13 12 89
2011/12. 7 10 11 8 14 10 9 10 79
2012/13. 9 9 6 11 8 13 11 8 75
2013/14. 12 8 7 6 10 7 14 10 74
2014/15. 9 10 9 1 8 10 9 12 68

Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálás, fejlesztés

foglalkozás megnevezése vezetője résztvevők időpont hely
tömegsport Krecsmarik Nóra első, második és harmadik osztály szerda, csütörtök sportcsarnok
tornaszakkör Krecsmarik Nóra jelentkezők kedd sportcsarnok
kézműves szakkör Varga Andrea jelentkezők kedd tanterem
barkács szakkör Szalai István jelentkezők technika terem
kosárlabda szakkör Krecsmarik Nóra jelentkezők hétfő sportcsarnok
katasztrófavédelem Balda Beatrix jelentkezők szerda
gyógypedagógiai fejlesztés Vidók Ivett SNI tanulók hétfő, kedd
13-15,45-ig
tanterem
fejlesztő foglalkozás Katona Éva BTMN tanulók kedd
13-15-ig
tanterem
református hittan Muzsnai
Lászlóné
jelentkező tanulók péntek imaterem
katolikus hittan jelentkező
tanulók
csütörtök, péntek tanterem

Személyi és tárgyi feltételek

Intézményünkben 12 főállású pedagógus és két technikai alkalmazott dolgozik. A sajátos nevelési igényű tanulókat gyógypedagógus, a tanulási nehézséggel küzdőket pedig fejlesztő pedagógus fejleszti a délutáni órákban.

Az iskola épületében 8 tanterem található, melynek befogadóképessége megközelítőleg 160 fő. Van saját konyhánk ebédlővel, és egy sportcsarnok öltözőkkel. A tantermek felszereltsége jónak mondható, tíz évvel ezelőtt új bútorok kerültek beszerzésre, és az oktatástechnikai eszközeinket is rendszeresen újítottuk. Négy tanteremben digitális tábla található, melyet pályázat útján sikerült beszereznünk. Van egy szaktantermünk, az informatika terem a Művelődési Házban található.

2013. január 1-től az intézmény működtetője és fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ.

Foktő Község Önkormányzata továbbra is hozzájárul működésünk zavartalanságának biztosításához, rendezvényeinket, a tanulók programjait maximálisan támogatja.

A Magyar László Általános Iskola története

Foktőn már 1762-ben katolikus iskola működött, melynek működésében fontos szerepe volt a helyi plébánosnak, mint iskolaszék elnöke. Az oktatási intézmény minden ügyéről az érseki hatóság döntött.

A faluban a református vallás hívei sem maradtak le a katolikusok mögött és 1783-ban saját felekezeti iskolát alapítottak. Az 1836-os tűzvészben sajnos leégett, de 1 év múlva új iskolát húztak fel, amely a mai iskola elődje volt. 1882-ben falusi összefogásból felújították és kibővítették az akkor rossz állapotban lévő iskolát, amely ma is fontos része Foktőnek.

A későbbiek folyamán a katolikus és református vallás gyermekei közös iskolába jártak, ugyanis az államosítás ide is elért. Az 1947/48-as tanévet, mint népiskola kezdte meg működését. Ebben az évben nemcsak az érsek befolyása, hanem az iskolanővérek tanítói tevékenysége is befejeződött a faluban.

Iskolánk 1998-ban vette fel Magyar László nevét.

Magyar László „öröksége” a foktői kisdiákok számára

Egy drágakövet dörzsölés nélkül lecsiszolni nem lehet, ahogy az embert sem próbák nélkül tökéletesebbé tenni.”
-Seneca-

Iskolánk mindig is kiemelkedően fontosnak tartotta diákjaink személyiségfejlődését. Olyan nélkülözhetetlen emberi tulajdonságok kialakítását, erősítését, megerősítését, mint kitartás, határozott célkitűzés, szorgalom, találékonyság. Magyar Lászlónak, a híres Afrika kutatónak életpályája sokszorosan bizonyította mindezen értékek birtoklását, s ezért döntöttek úgy 1993-ban, hogy iskolánkat róla nevezzék el.

1993 és 1998 között évente egy alkalommal megrendezésre került a Magyar László Nap, amely során a foktői kisdiákok egymás közötti szaktárgyi megmérettetésével emlékeztek meg névadónkról, és a verseny végén megkoszorúzták emléktábláját, mely iskolánk bejárati ajtaja mellett lett elhelyezve.

13 évvel ezelőtt gondoltunk egy bátrat, s ugyanezen eseményt regionálissá tettük. A környékbeli iskoláknak küldtünk meghívást ezekre a versenyekre, s mivel sok-sok tantárgy szerepelt a versenylistán, ezért egy hétre bővült a versenynapok száma. Azóta is Magyar László Hétnek nevezzük „büszkeségünket”, s minden évben így tisztelgünk névadónk emléke, tettei, nagysága előtt.

Jelenleg minden tanévben 9-10 község tehetséges diákjai mérik össze tudásukat nálunk Foktőn, 13-14 szaktárgyi területen. Versenyzőink létszáma általában 200- 250 között mozog, felkészítő vendégtanáraink is közel 30 fős létszámban látogatnak el hozzánk ez alatt a hét alatt. A november idusán megrendezésre kerülő Magyar László Hét záró ünnepségén helyezzük el a tisztelet koszorúit Afrika kutató példaképünk emléktáblája előtt.

Szeretnénk hagyományunkat továbbra is ápolni, s reméljük ezen rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy diákjaink büszkék lehessenek iskolájukra.

A 2014/2015. tanév munkarendje havi bontásban 

DátumProgramFelelős
AUGUSZTUS
augusztus 25. 13 óratanévnyitó értekezletSófalvi Adrienn
augusztus 26. óraalakuló értekezletFarkas Anikó
augusztus 14. 18. 9 órapótvizsga előkészítőérintett pedagógusok
augusztus 25. 8 órapótvizsgaérintett pedagógusok
augusztus 29. 17 óratanévnyitóFarkas Anikó
SZEPTEMBER
szeptember 1. 16-18 óraszülői értekezletekosztályfőnökök
szeptember 2. 16-18 óraszülői értekezletekosztályfőnökök
OKTÓBER
október 3. 13 óraNyugdíjas napMiholicsné Pálfi Valéria
október 6. 12 óraAradi Vértanúk ÜnnepeSzalai Ida
október 22. 16 óraNemzeti ÜnnepBalaton Ágnes
október 6. 16-17 órafogadó órákpedagógusok
október 15.differ mérésVarga Andrea
október 18. szombattanítás nélküli munkanapFarkas Anikó
október 27-31.őszi szünet
NOVEMBER
november 17-21.Magyar László HétBalda Beatrix
DECEMBER
december 1. 16-17 órafogadó órákpedagógusok
december 5. 12 óraMikulás ünnepségosztályfőnökök
december 5. 15-18 óraDÖK bálBalda Beatrix
december 13. szombatTanítás nélküli munkanap
december 19. 17 órakarácsonyi műsorMiholicsné Pálfi Valéria
december22-január 2.téli szünet
JANUÁR
január 5-6.szülői értekezletekosztályfőnökök
január 16.első félév vége
január 19. 14 órafélévi osztályozó értekezletFarkas Anikó
január 23.félévi bizonyítványok kiosztásaosztályfőnökök
FEBRUÁR
február 13. 15-19 órafarsangi bálBalda Beatrix
február 2-16-17. órafogadó órákpedagógusok
MÁRCIUS
március 13. 12 óraNemzeti ÜnnepSzalai Ida
március 30. 16-17 órafogadó órákpedagógusok
ÁPRILIS
április 2-7.tavaszi szünet
április 8. 16 óraszülői értekezlet az óvodábanFarkas Anikó
április 13. 14 óraiskolába hívogatóVarga Andrea
MÁJUS
május 4. 17 óraanyák napi műsorCsóti Istvánné
május 11-12.szülői értekezletekosztályfőnökök
május 27.OKÉV mérésFarkas Anikó
tanulmányi kirándulások
sportnapKrecsmarik Nóra
JÚNIUS
junius 4.Nemzeti összefogás napjaKapitány Szilvia
junius 15.gyereknap
június 16. 8 óratanévzáró értekezletFarkas Anikó
június 17. 8 óratanévzáró értekezletFarkas Anikó
június 12. 10 óraballagásBalaton Ágnes

Elérhetőség