Agyagási Béla

1923. augusztus 11-én született a dél-erdélyi Kisküküllő megye Mikeszásza nevű községében. Az elemi iskolát is ott végezte. Gimnáziumi tanulmányait részint a nagyenyedi ref. gimnáziumban, majd a marosvásárhelyi Bólyai Farkas Gimnáziumban és a 8. osztályt a Besztercei M. Kir. Állami Hunyadi János Gimnáziumban végezte és ott is érettségizett 1943 júniusában. Édesapja, Agyagási Károly szintén lelkész volt több erdélyi gyülekezetben, legutóbb hét évig a Görgényi Református Egyházmegye magyarpéterlaka-i gyülekezetében. Édesanyja, Firtos Ilona háztartásbeli és egyben négy gyermeke szülője és felnevelője volt.

1943. szeptember 14-én iratkozott be a Budapesti Református Teológiai Akadémia első félévére, majd végbizonyítványt szerzett ugyanott 1949. június 10-én. Az első lelkészi oklevelet 1949. szeptember 14. napján szerezte, a másodikat pedig – amely a tulajdonképpeni lelkészi oklevél – 1951. év január 30. napján.

1951. január 15-én házasságot kötött Konrád Lenkével, akitől két fiúgyermeke született, Béla és István. Béla elektrotechnikus lett, István az apja nyomdokaiba lépve szintén lelkész lett.

Segédlelkészi szolgálati helyei a következők voltak:

  • Ádánd: 1947. júl.2-től 1947. szept. 1-ig.
  • Tiszakécske: 1947.okt.1-től 1948.okt.31-ig.
  • Budapest Kálvin tér: 1949. júl.6-tól 1949.szept.1-ig.
  • Pécs: 1949. szept.5-től 1949.dec.1-ig.
  • Soltvadkert: 1949.dec.1-től 1950.jan.1-ig.
  • Kiskunhalas: 1950.jan.1-től 1950.ferb.7-ig.
  • Soltvadkert: 1950.febr.7-től 1951. ápr.1-ig.
  • Önálló helyettes lelkész:

Tázlár: 1951. április 1-től 1966. június 10-ig.

Ez kereken 15 évi szolgálat

  • Megválasztott lelkipásztor:

Foktő: 1966.június 10-től 1991. május 31-ig.

Ez kereken 25 évi szolgálat

  • Börtönmisszió szolgálat:

A Kalocsai Fegyház és Börtönben: 1990-től 2014.dec.31-ig.

Ez kerekítve a pécsi börtönszolgálattal 25 évi szolgálat, amelyet Isten kegyelméből élete 92.évéig heti négy alkalommal végezhetett úgy, hogy a minden hétre írt evangelizáló röplapjait 120 példányban sokszorosítva, zárkáról-zárkára személyesen vihette és hála Istennek, láthatta is ennek eredményét. Ezt a munkát az országos börtönparancsnok úr díszes oklevéllel, réz plakettel és szóval méltatta. Laudálták: dr. Bábel Balázs kalocsai és kecskeméti érsek, valamint dr. Mészáros István jezsuita helyi börtönlelkész. A fentiek értelmében ténylegesen soha nem is volt nyugdíjas.

( Agyagási Béla 2015. 03.11-én elhunyt)

Megnyert palyazatok
Megszakítás