Dr. Tamás József

1929. január 28-án születtem Szendrőben, a hajdan híres kuruc vár tövében.

Szüleim parasztok voltak. Az elemi iskolát otthon, a 8 osztályos gimnáziumot Miskolcon a Magyar Királyi Fráter György Katolikus Gimnáziumban végeztem.

Érettségi után egy évig a Diósgyőri Vasgyárban segédmunkásként dolgoztam, hogy az egyetemi tanulmányaim megkezdése előtt némi pénzre tegyek szert.

1949-től 1955-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem hallgatója voltam, melyet „summa cum laude” (az összes dicséretekkel) minősítéssel végeztem el.

A Szegedi Nőgyógyászati Klinikán kezdtem el dolgozni, de a tanulmányi osztály kommunista vezetője miatt köteleztek katonai szolgálatra. Így a klinikai pályafutásom rövidesen megszakadt.

A honvédség a Kalocsai Páncélos Ezredbe helyezett vezető orvosnak, főhadnagyi rangban. 1956-ban a honvédségben forradalmi bizottsági taggá választottak. Később emiatt kellett belépnem a kommunista pártba. (Így a hadbíróság felmentett)

Leszerelésem után Dusnokra kerültem körzeti orvosnak. Dr. Havady Nagy Endrével még a honvédségtől kezdve jó barátságban voltam, így gyakran jártunk Foktőre feleségemmel. Amikor Havady doktor úgy határozott, hogy elmegy Foktőről, mi átköltöztünk a helyére, mert ismertük és szerettük ezt a szép magyar községet. Sok szép évet töltöttünk Foktőn, itt született egyetlen lányunk is.

25 éves szolgálat után váratlanul nyugdíjba küldtek. Ezután még pár évet kalocsai körzetben dolgoztam, majd betegségem miatt abbahagytam a praktizálást.

( Dr. Tamás József 2004. március 1-én elhunyt.)

Megnyert palyazatok
Megszakítás