Kommunális eszköz beszerzése (MFP-KOEB/2021)

Szakmai beszámoló

Támogatott: Foktő Község Önkormányzata (6331 Foktő, Kossuth utca 2.)
Program száma: MFP-KOEB/2021
Alprogram neve: Kommunális eszköz beszerzése – 2021.
Projekt címe: Kommunális gép beszerzése Foktő községben
Támogatói okirat azonosító: 3289283786
Megvalósítás éve: 2021.
Támogatás összege: 4 953 000 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.09.01
A projekt megvalósításának befejezése:2022.08.31

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat tulajdonában álló, belterületi közterületek megfelelő karbantartása, közparkok, járdák gondozásához, a településtisztasági szolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátásában nyújt segítséget a megvásárolt gép a kiegészítő alkatrészekkel együtt.

A beruházás során 1 darab YANMAR SV15 VT típusú minikotró került beszerzésre mechanikus kanál-gyorscserélővel, 1 darab 300 mm-es mélyásó kanállal, 1 darab 500 mm-es mélyásó kanállal illetve 1 darab 1000 mm-es hidraulikusan billenthető rézsűkanállal. A fejlesztés eredménye, hogy a közszolgáltatások színvonala emelkedett. A csapadékvíz-elvezetési problémákat önállóan meg tudjuk oldani, továbbá a bel- és külterületi földutak javításában, karbantartásában is számíthatunk az új kotrógépre. Önkormányzatunk nagymértékben tudja befolyásolni a szűkebb környezetünket, így javítva a településre látogatókban az első benyomásra kialakított képet. Ezáltal a településen élők életszínvonala, életminősége javult, ami hozzájárul a lakosság megtartásához, a fiatalok helyben maradásához.

A projekt keretében támogatott kommunális eszköz beszerzés a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Foktő, 2021. 12. 30.

                                                                                                       Bakai Károly

                                                                                                       polgármester

Megnyert palyazatok
Megszakítás