Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés – 2022.

Szakmai beszámoló

Támogatott: Foktő Község Önkormányzata (6331 Foktő, Kossuth utca 2.)
Program száma: MFP-KEB/2022
Alprogram neve: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – 2022.
Projekt címe: Eszközbeszerzés közösségi programokhoz
Támogatói okirat azonosító: 3365860812
Megvalósítás éve: 2022.
Támogatás összege: 4 894 660 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2022.07.01.
A projekt megvalósításának befejezése:2023.06.30.

A projekt keretében biztosított bértámogatással 1 fő teljes munkaidős közösségszervező foglalkoztatására került sor Foktő községben. A támogatással megvalósult foglalkoztatás időszaka 2022. június 1-jétől 2023. június 30-ig terjedt. A projekt részeként közösségi programok lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére is sor került. A pályázatnak köszönhetően a foglalkoztatásra került Foktő község közösségszervezője a helyi adottságokra alapozva építette, szervezte, fejlesztette a közösséget, betöltötte a koordinátor szerepét a környék településen lévő intézmények kulturális, közoktatás, köznevelés, a szociális egészségügy területén. Aktívan részt vett az önkormányzati programokkal, helyi rendezvényekkel kapcsolatos megbeszéléseken, aktivizálta a lakosságot a rendezvényeken való részvételre. A közösségszervező bekapcsolódott az önkormányzati rendezvények (különböző megemlékezések, Falunap, Gyermeknap, Nőnap, Szüreti bál, Színházak éjszakája) megszervezésébe, közösségépítő és a helyi kulturális életet ösztönző tevékenységein keresztül jelentős mértékben hozzájárult a település közösségi és kulturális életének sokszínűbbé tételéhez.

A szakmai program tervben összeállított programok közül a 2022. június 1-jétől 2023. június 30-ig terjedő foglalkoztatás időszaka alatt az alábbiak valósultak meg: Falunap, Gyermeknap, Nőnap, Szüreti bál, Színházak éjszakája.

A támogatásból beszerzésre került 7 darab Wien Classic kerti garnitúra (asztal + 2 pad). A Magyar Falu program pályázataival Foktő igényes, kulturált települések közé került.

A projekt a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Foktő, 2023. 07. 20.

Bakai Károly – polgármester

Megnyert palyazatok
Megszakítás