Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása (MFP-UHK/2021)

Szakmai beszámoló

Támogatott: Foktő Község Önkormányzata (6331 Foktő, Kossuth utca 2.)
Program száma: MFP-UHK/2021
Alprogram neve: Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021.
Projekt címe: Foktő 0150/3 helyrajzi számú önkormányzati út felújítása I. ütem.
Támogatói okirat azonosító: 3292513524
Megvalósítás éve: 2021.
Támogatás összege: 9 958 496 forint
Támogatás mértéke: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2021.08.01
A projekt megvalósításának befejezése:2022.07.31

A Magyar Falu Program támogatásával az önkormányzat tulajdonában álló, külterületi, meglévő, szilárd burkolatú út felújítása és korszerűsítése történt meg. A felújított út kiemelt szerepet tölt be a település életében, hiszen a község egyik bevezető útja, melyet munkába járás céljából sok lakosunk vesz igénybe gépjárművel, valamint tömegközlekedési célokat is szolgál.

A beruházás során 449 folyóméter hosszon végeztük el az aszfaltburkolat felújítását, illetve az út jobb oldalát 0,75 méterrel szélesítettük. Fejlesztés során a kiszélesítendő területen a 20 centiméter vastag alaprétegre 20 centiméter Ckt. útalapbeton került. Majd a Ckt útalapbetonra 6 centiméter vastagságban aszfalt réteg lett felhordva.

A fejlesztés eredményeként a település lakói és az átutazók személygépkocsival, gyalogosan vagy akár kerékpárral lényegesen kedvezőbb és kulturáltabb körülmények között jutnak majd el munkahelyükre, vagy éppen a szükséges közszolgáltatások igénybevételi helyeire. A településen élők életszínvonala javult, a lakossági közlekedés biztonságosabbá vált, az utak nagyobb teherbírású borítása hosszú távú megoldást biztosít.

A projekt keretében támogatott útfelújítás a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint és a pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett teljesült, a projekt fizikailag befejezésre került.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Foktő, 2021. 10. 25.

                                                                                                       Bakai Károly

                                                                                                       polgármester

Megnyert palyazatok
Megszakítás