Híreink

Tájékoztató az új típusú koronavírussal kapcsolatban

Tisztelt Lakosok!

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján a Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Azoknak a 70. életévét betöltött személyeknek, akiknek közeli hozzátartozójuk, szomszédjuk a bevásárlást, és a szükséges napi segítséget biztosítani tudja kérem, a hozzátartozó segítségével oldják meg.

Kizárólag azok a 70. életévüket betöltött személyek, akiknek nem áll módjában hozzátartozó segítségét igénybe venni, csak ők kérjék az Önkormányzat támogatását.

Nekik hetente 1 alkalommal, az alapvető élelmiszerek bevásárlásánál, receptek kiváltásánál tud esetlegesen segítséget nyújtani szükség esetén önkormányzatunk.

A szociális étkeztetés a szokott rendben továbbra is igénybe vehető. Étkeztetési igényük írásbeli kérelemre, nyugdíjszelvény csatolásával igényelhető. Az étkeztetés díja és kiszállítása a helyi rendelet szerint történik.

Kérem, hogy amennyiben az Önkormányzat segítségét kérik, az alábbi telefonszámokon tudják igényelni:

 • Herczeg Gyöngyi 20/282-1666
 • Kocsiné Leib Ágnes 20/941-6050
 • Korsósné Szabadi Petronella 78/460-322 

Polgármesteri hivatal

A személyes ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban  további rendelkezésig 2020. 03. 17. napjától szünetel, az új típusú koronavírus további terjedésének megakadályozása céljából, az Önök és a hivatalban dolgozók, biztonságának megóvása érdekében. Személyes ügyfél fogadásra csak és kizárólag ténylegesen halaszthatatlan ügyben van lehetőség. A fenti korlátozások vonatkoznak a védőnői és a családsegítő szolgálatra is.

Kérjük, hogy ezen időszakban esetleges ügyekkel kapcsolatos megkereséseit telefonon, emailen illetve postai úton tegyék meg. Telefon:78/678-130, e-mail: hivatal@fokto.hu, posta cím: 6331 Foktő Kossuth L. u. 2.

Óvoda

Az önkormányzat vezetése egyeztetve az óvoda vezetővel úgy döntött, hogy 2020. 03. 16. napjától az óvodát  bezárja. A rendkívüli szünet alatt az óvoda biztosítja a gyermekek napközbeni felügyeletét és ellátását azon gyermekek esetében, akiknek a szülei nem tudják a kicsiket családi körben elhelyezni. Az óvodás gyermekek étkeztetése továbbra is biztosított lesz amennyiben erre igény van azt az óvodavezetőnél lehet jelezni.

Háziorvosi rendelés

Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek telefonon kérjék a receptek felíratását, mely e-recept formájában működik. Az e-recepten felírt gyógyszerek kiváltása a gyógyszertárban személyi igazolvány és taj kártya felmutatásával lehetséges.

A receptek kiíratása esetén elsősorban telefonon keressék  fel Pálné Bagó Anita orvos asszisztenst az orvosi rendelőben a  78/460-017 telefonszámon.

Tájékoztatjuk arról is a Tisztelt lakosságot, hogy mind a foktői rendelőben, mind a Kalocsai kórház laboratóriumában a vérvétel szünetel!

Általános kérések a lakossághoz:

 • Aki teheti, halassza el tervezett külföldi útját.
 • Halaszthatatlan út esetén a hazaérkezéstől számított 2 hétig az utazók és családtagjaik, maradjanak otthonukban.
 • Akik az elmúlt 14 napban bárhol külföldöm jártak – akkor is, ha nem a kormányrendeletben felsorolt országokban – a hazaérkezésüktől számított 14 napig válasszák az önkéntes otthoni karantént és ne látogassák családtagjaikat.
 • Mindazok ellátásáról, akik a Kormányrendeletben felsorolt országokból érkeznek (Olaszország, Dél-Korea, Kína, Irán, Izrael) és emiatt kötelező hatósági karanténba kerülnek, szükség esetén az önkormányzat gondoskodik.
 •  Az ilyen esetekben arra kérjük a velük egy háztartásban élő hozzátartozókat, hogy ők is vonuljanak önkéntes karanténba.

Foktő Község Önkormányzat  folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, további intézkedést szükség esetén ennek ismeretében teszünk. Folyamatos tájékoztatást a https://koronavirus.gov.hu illetve www.fokto.hu oldalakon találnak.

Bakai Károly s.k.
Foktő Község polgármestere

Tisztelt Üzemeltető!

A 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet alapján

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni!
 • az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos!
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
 • vendéglátó üzletben
 • üzletben
 • rendszeres zenés, táncos rendezvényen
 • a rendezvény helyszínén, valamint
 • az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5.000,- Ft, a legmagasabb összege 500.000,- Ft.

Bakai Károly s.k.
Foktő Község polgármestere

Megnyert palyazatok
Megszakítás