Választási szervek

Helyi Választási Iroda

vezetője: Tóth Zoltán

elérhetőség:
telefon:
e-mail:

Választási információs szolgálat elérhetősége:

Választási iroda vezetőjének:

Helyi Választási Bizottság

  • tagjai:
  • elérhetőségei:
  • ülésének várható időpontja, napirendje
  • ülések jegyzőkönyvei
  • határozatai
Megnyert palyazatok
Megszakítás